Szcs Tamás arcképeMANAGER COACH: SZCS TAMÁS

Sok éves vezeti és bels coaching tapasztalattal
a hátam mögött, managercoachként

  vállalati vezetkkel dolgozom,
akikre

egyre nagyobb nyomás nehezedik
azért, hogy

minél jobb eredményeket sajtoljanak ki

saját magukból és cégükbl vagy részlegükbl.

Manager coaching konzultációinkon megmutatom, hogyan alkalmazzák az általam is kipróbált technikákat, amivel megtöbbszörözhetik a teljesítményt.

 

Ki is ez a Szcs Tamás manager coach, üzleti vezetk trénere?

Manager coach: Szcs Tams
Vezeti, manageri tapasztalatom

IBM: üzletágvezet, üzletági értékesítési vezet, regionális projekt manager, konzultáns
 
Accenture: manager
 
Oracle: üzletág vezet, üzletági értékesítési manager,
 
Convergys: régió vezet (EMEA: Európa, Oroszország és Szovjetúnió utódállamok, Közel-kelet, Afrika), regionális projekt manager,
 
Avaya Communication: régió manager (CEE-Russia-CIS-ME-A: Közép-kelet Európa, Oroszország és Szovjetúnió utódállamok, Közel-kelet, Afrika)
 
Mszertechnika Holding: üzletág és kommunikációs vezet
 
Megújult Videoton: marketing kommunikációs vezet
 
 
Hazai és multinacionális cégeknél szerzett sok éves vezeti és bels manager coach gyakorlatomra alapozva, vezeti tanácsadóként, menedzser coach-ként segítem azoknak a vállalati vezetknek és munkatársainak tevékenységét, akik, illetve akikrl tudják, hogy többre lennének képesek.

Régebben, még nem túl tapasztalt vezet koromban, amikor nem tudtam, hogy a világ legjobb menedzserereinek munkáját saját manager coach segíti, én is úgy gondolkoztam, ahogy ma Magyarországon az üzleti és intézményi vezetk többsége. Azaz ...

Coaching? – az nem kell

Amikor az egyik volt cégemnél, ahol üzletágvezet voltam, egyik vezet társam beszélt arról, hogy hatalmasan segítette a munkáját egy néhány beszélgetésbl álló manager coaching találkozó sorozat, nem értettem mirl beszél. Én jó vezetnek tartottam magam - „hozom a terveket”, az üzlet növekszik, mi kell még? Mi értelme lenne megbeszélni a legbelsbb gondolataimat, terveimet, döntéseimet egy idegennel? Az aggodalom is megszólalt bennem: vajon nem jár-e veszélyekkel az üzleti, szakmai munkámról folytatott nyílt és szinte beszélgetés
Vezet társam hiába próbált meggyzni azzal, hogy úgy érzi, munkája sokkal hatékonyabb lett, döntéseit gyorsabban hozza meg, beosztottai is jobban teljesítenek és az üzletág mködését jelz mennyiségi és minségét mutatók is emelkedtek a manager coaching hatására, bízva saját sok éves vezeti tapasztalatomra, tartottam magam ahhoz, hogy nekem erre nincs szükségem.

Gyakran mégis jól jön egy - csak a vezetnek elkötelezett - tanácsadó

Manager tevékenységem során gyakran jöttek olyan pillanatok, amikor akár saját, akár munkatársaim cselekedeteivel, tudásával kapcsolatban úgy éreztem, ez a feladat már talán túl sok.

Manager coach: Szcs Tams
Coaching kpzseim

ECA (European Coaching Association)
  Business és Management Coach képzés
IBM Coaching for success
IBM Professional Consulting
IBM Vezeti Akadémia
Avaya Human Communication for Managers
Avaya The Coaching Edge/
  Employee Performance
Avaya Coaching in the Workingplace
Oracle Manager Development Program/
  Coaching for Personal Development
Convergys Coaching Program
 

Munkatársaim életét alapveten befolyásoló döntések meghozatala
Amikor azonban egy bonyolult, emberek életét alapveten befolyásoló, de valójában csak az én részlegemre tartozó döntés eltt álltam, azt éreztem, most igen, most jól jönne valaki, akivel megbeszélhetném ezeket a kérdéseket. Na de kivel? Fnökömmel? Azt nem, ne lássa rajtam, hogy határozatlan vagyok. Valamelyik vezet társammal? Velük sem, mert az én döntésem hatással lehet az mködésükre is, így esetleg kihasználhatják a helyzetet. Beosztottakkal meg pláne nem tárgyalhatók meg az esetlegesen ket is érint kérdések. És akkor újra eljött az ismers érzés: vezeti, manageri döntéshozatalaimban gyakran magányos vagyok.


Kiváló munkatárs kommunikációjának célirányos fejlesztése
Volt egy munkatársam, aki szakmailag kiváló és nélkülözhetetlen volt, de kommunikációs készségének, kapcsolatteremt képességének fejlesztésére lett volna szükség. Vezetként, managerként tudtam, hogy mit kellene tenni, de eltte sok egyéb, magasabb prioritású feladatot kellett megoldjak. Tehát az volt a kérdés, hogy ki lehetne az, akit megkérhetnék arra, hogy foglalkozzon vele?

Újonnan kinevezett manager vezeti képességeinek fejlesztése
Egy másik esetben, egy munkatársként kiválóan teljesít beosztottamat kineveztük középvezetnek. Kapott ugyan valamilyen vezetképzést, de a vezeti, manageri feladatai egészen mások voltak, mint amit korábban beosztottként végzett. Segítségre lett volna, hogy ne nekem kelljen odafigyelni mindennapos tevékenységére és csak nagyom komoly esetben, jöjjön hozzám vezeti problémáival.

Feladatkör bvülés – a régiek mellett újabb manageri felelsségek
Máskor vezetként feladatköröm kibvült, új feladatokat kaptam. Bár voltak határozott elképzeléseim arról, hogy mit és hogyan kellene tennem, mégis jó lett volna valakivel, - aki nincs kapcsolatban döntéseimmel - megtárgyalni hogy az alternatívák közül mi az optimális megoldás.

A manager coach számára kötelez az üzleti és a magánéleti titoktartás

Amikor aztán megtudtam, hogy más bizalmi foglakozások hasonlóan a manager coach is titoktartással tartozik a megbeszéléseken elhangzottakról, azt mondtam magamban, szeretném megtudni mi is ez a coaching.

Éppen kapóra jött, hogy még 1997-ben, az IBM-nél elindult egy, a szolgáltatásban dolgozó managereket, vezetket továbbfejleszt képzés, amelyben komoly rész foglalkozott a manager coachinggal. Ettl kezdve, minden munkahelyemen foglalkoztam manager coaching-gal.

Kiknek nyújtok manager coaching szolgáltatást:

 • Manager coach: Szcs Tams
  Szakmai szervezeti tagsgaim

  IVSZ Képz tagozat
  Neumann János Számítástechnikai Társaság
  HR kompetencia Network
  Coaches Training Institute Co-active Coaches Network
  New Coach Business Network
  New Coach Connection
  Centrál továbbképz mhely
  az üzleti vezetknek, managereknek
 • IT, mszaki vezetknek
 • újonnan kinevezett vezetknek
 • a cég életében kiemelt szerepet játszó munkatársaknak,
 • a potenciális vezetknek,
 • az cég termékeit, szolgáltatásait értékesít kereskedknek,
 • a HR-rel foglalkozó személyeknek.


Én már a fentiek közül minden szerepben dolgoztam, így az esetlegesen elálló megoldandó problémák, nehéz helyzetek, potenciális csapdák, veszélyek ismertek számomra, tehát a kikerülésük is sokkal könnyebben megy az én segítségemmel
A személyes manager coaching a vezetknél és a kiemelten fontos munkatársi körnél nagyon hatékony,

alacsony költség és azonnali,
a munka teljesítményben azonnal megmutatkozó eredményeket hoz.

Vlemny - Szcs Tams vezeti coachrl
Egy klfldre terjeszked magyar vllalat els embere

Kellett a határozottságod, az hogy döntésekre kényszeríttettél, az hogy egzakt megoldásra törekedtettél és valamit ki akartál hozni bellem.
 Egy vállalati felsvezet mondta, néhány tízezer forintot megér nekem, hogy egy manager coach-ot alkalmazzak és egy küls objektív személy szrjén át, négyszemközt átgondoljuk feladatmegoldásaimat és döntéseim várható következményeit. És arra is, hogy nyugodt lehetek, mert azon vezettársaimnak a döntései, akikkel manager coach foglalkozik, kiállják egy ilyen szr próbáját.
A manager coaching találkozókon ügyfelem munkahelyi feladataival, problémáinak, eseteinek megoldásával foglalkozunk, tehát valójában a mindennapi munkáját végezzük. És mindezt, akár a munkahelyen, akár munkaidben.

Kezdjük el a coacholást,
egy díj nélküli, ingyenes konzultációs beszélgetéssel!
Hívjon a +36 30 274 6550 mobil telefonon.

 

Valami jobb sz a coaching, coach helyett?
1 megfelel sz = 3 db djmentes szemlyes coaching tallkoz

 
A honlapon szerettem volna az angol coaching szó helyett valami frappáns és a tevékenységet jól kifejez magyar kifejezést használni:
 
+ Gondolkoztam a tanácsadás szón, de ez nem igazán fedi a valóságot, mert a manager coach nem tanácsot ad, hanem a vele szemben ül legjobb formáját igyekszik felszínre hozni. Segít, támogató, fejleszt tanácsadás lehetett volna, de nekem, mint volt vezetnek egyik sem felelt meg.
 
+ Átnézve a sportból jöv elnevezéseket, sem a tréner, sem az a személyi edz kifejezés nem az igazi, mert a manager coach nem elssorban a verseny eltti alapozást, felkészítést végzi (néha persze azt is), hanem inkább “a verseny, a meccs közben” igyekszik a legjobbat kihozni a vezetbl.
 
+ A legújabb fordítások az elmeedz, a kócs nem igazán szerencsés szavak.
 
+ Az üzleti edz nem rossz, egyetlen szépség hibája van, hogy a manager coach nem az üzlettel foglalkozik.
 
Így aztán maradtam a nekem nem igazán tetsz, de az általánosan elterjedt, coach kifejezésnél.
 
Egy találó fordítás vagy elnevezés nekem megér 3 db díj nélküli coach találkozót, tehát ha valaki olyat tud mondani, ami igazán kifejezi a coaching szó értelmét, annak szívesen felajánlok 3 db díj nélküli coaching beszélgetést.
 
Rajta hát!
 

 

 Szcs Tamás

manager coach, üzleti vezetk trénere
PBM Consulting
1117 Szerémi sor 12/B

info@managerCoach.hu


mobil telefon:
+36 30  274 6550

vissza a foldalraimpactforcoaches logo

Ugrs a kezdlapranbsp; Oldaltrkp