SzT testképEgy hatalmas régió (Kelet Európa + Közel kelet + Afrika + Oroszország + FÁK Államok) vezetjeként én is tapasztaltam, hogy

csökken a bevétel, megvágták a költségkeretet,
idegesek és hibáznak a munkatársak,
nnek a megélhetési költségek,
egyre nagyobb a nyomás, a stressz!

Minden vállalati vezet számára, a mai a nehéz gazdasági helyzetben, egyre több a feszültségkelt helyzet és egyre több felé kell megfelelni. A világ els számú vezeti ezért dolgoznak coachokkal.

Megfelelni felfelé
Mindenkinek van felettese, vannak felettesei. A felettes vezetk vagy a tulajdonosok többnyire saját céljaikat és elvárásaikat kísérlik meg rákényszeríteni a vezetre. Ez elssorban valamilyen mérszámmal jól kimutatható a teljesítménykényszerben jelentkezik. Ez az egyre nagyobb teljesítményt igényl mérszám nemcsak a vezet, hanem munkatársai, beosztottai erfeszítéseinek folyamatos növelését is igényli.

Megfelelni lefelé
A jó vezet munkatársaitól, beosztottaitól egyre nagyobb teljesítményt követel. Ennek ellensúlyaként, a beosztottak biztonságot, anyagi elismerést, a növekv teljesítményekkel arányos juttatásokat, a normális munkához és élethez való körülmények biztosítását várják el vezetjüktl.

Megfelelni az ügyfeleknek
Hasonlóan ahhoz, hogy mindenkinek van „fnöke”, mindenkinek van ügyfele. Az ügyfél olyan személy, vagy olyan intézmény, aki vagy ami megélhetésünket finanszírozza, akinek díjaiból, a vezet és munkatársai fizetésüket kapják, tehát az elvárásaik talán a legfontosabbak.

Vlemny - Szcs Tams vezeti coachrl
Multinacionlis vllalati igazgat

Elször elzárkózó voltam a coachinggal kapcsolatban, de miután konkrét eredmények születtek beszélgetéseinken, véleményem megváltozott.
Szívesen adok neked referencia véleményt, st bemutatkozó anyagodat továbbítom nagyon pozitív ajánlásommal a HR vezetnknek is
Megfelelni szkebb környezetünknek
A vezetknek is van társa, családja, szülei, baráti köre, akik szintén valamilyen mértékben igényt tartanak rá. Ennek az igénynek kielégítése lehet hullámzó, lehet, hogy néha, nincs idnk semmi mással foglalkozni, csak a munkánkkal. De ez csak ideig-óráig tarthat. A magánkapcsolatokat ápolni kell. Ha túl sokáig nem tördünk a másikkal, akkor a kapcsolat kiüresedik, ellaposodik, megsznik. Ez elmagányosodáshoz vezet, ami egyáltalán nem jellemz a kiváló, nagy teljesítményt nyújtó vezetkre.

Megfelelni magunknak

Vlemny - Szcs Tams vezeti coachrl
Klfldi tulajdon vllalat fosztlyvezetje

Nagyon fontos kérdéseket beszéltünk meg. Olyanokat, amik igazán egzisztenciálisan érintenek.
Most már világosan látom a következ lépéseket és azt is, hogy mit nem szabad tennem.
Ha valaki vezeti pozícióba jut, annak céljai, amíciói, saját magával szemben kimondott és ki nem mondott elvárásai vannak. Egy vezet magabiztosságához elsdleges fontosságú, hogy tevékenysége, viselkedése, tudása megfeleljen a saját magáról alkotott képnek és elvárásoknak. Hasonlóan fontos az is, hogy biztosítsa saját maga és társa, családja, napi szükségleteit. St ezeken a szükségleteken túl azokat az igényeit is, amik presztízséhez, komfortérzéséhez, önbecsüléséhez, vágyaihoz lényegesnek érez.

Még a legkiválóbb vezetknek is nehéz folyamatosan és egyszerre megfelelni minden elvárásnak.

Én vezeti coachként vállalati vezetkkel dolgozom,
akikre egyre nagyobb nyomás nehezedik azért, hogy saját magukból és cégükbl vagy részlegükbl minél jobb eredményeket sajtoljanak ki. Vezeti coaching* konzultációinkon megmutatom, hogyan alkalmazzák az általam is kipróbált technikákat, amivel megtöbbszörözhetik saját és munkatársaik teljesítményét. **

Mert mi is történik egy vezeti coaching konzultációs beszélgetésen?
A vezeti coaching találkozón elssorban a vezet, az Ön napi munkáját folytatjuk.

 1. Vlemny - Szcs Tams vezeti coachrl
  Bank igazgat

  A mai coaching téma nagyon nehéz volt nekem, de katartikus volt, ahogy megtaláltuk a megoldást.
  Közösen megnézzük az Ön eltt álló feladatokat vagy azokat a nehézségeket, akadályokat, amikkel nap-mint nap találkozik.
 2. Meghatározunk egy coaching célt ezek közül.
 3. E cél elérése érdekében célzott konzultációkat folytatunk és hasznos, érdekfeszít, máshol már bevált eszközöket, felméréseket veszünk igénybe.
 4. A csakis Önnek elkötelezett vezeti coachnak, hasonlóan az orvosokhoz, titoktartási kötelezettsége van.

Vlemny - Szcs Tams vezeti coachrl
A terletn nll jogkrrel rendelkez vezet

Én a statikus beállítódású, coaching beszélgetéseink hatására kísérletez kedv lettem
Tapasztalatok szerint a vezeti coaching folyamat végeredménye megmutatkozik

 • a rövid távú eredmények jelents javulásában;
 • a másokkal folytatott kommunikálás „ütsségében”, a magabiztosság kiterebélyesedésében, a hosszú távú stratégiai célok, a növekedés, a stratégiai fejlesztések, a célelérési stratégia kiválasztásának pontosságágban, a hosszú távú víziók mozgósító megfogalmazásában;
 • hatékonyabb vezetési módszerek alkalmazásában és
 • a sok oldalról érkez elvárásoknak való kiváló megfelelésben.

Vlemny - Szcs Tams vezeti coachrl
Klfldi tulajdon cg rtkestje

Örülök, hogy az a coach, akivel én dolgozom, ilyen tapasztalt!
A felmérések azt mutatják, hogy a vezeti coachot alkalmazó cégek 93%-a újra igénybe veszi a vezeti coaching szolgáltatást, mert nagyon meg voltak elégedve vele és az eredményei messze túlszárnyalták elvárásaikat.

Én magam nem csak, hogy hazai és multinacionális cégeknél megtapasztaltam a fenti és hasonló vezeti helyzeteket, hanme a legkiválóbbaktól tanultam meg a vezeti coaching mesterfogásait és tapasztalatot szereztem e legkülönfélébb kliensekkel. Ennek ellenére én egyidejleg csak nagyon kevés számú vezetvel dolgozom azért, hogy a legjobbat, legtöbbet hozzuk ki egymásból.

A vezeti coaching találkozókon ügyfelem munkahelyi feladataival, problémáinak, eseteinek megoldásával foglalkozunk, tehát valójában a mindennapi munkáját végezzük. És mindezt, akár a munkahelyen, akár munkaidben.

A coaching program egy díj nélküli, Önt folytatásra nem kötelel 

"Megoldás kialakító" ingyenes beszélgetéssel kezddik, 

melynek végén

 • egyértelm, tiszta és világos képet kapunk céljairól és elképzeléseirl,
 • készítünk egy 3 lépéses tervet tervei megvalósításához,
 • megkeressük azokat az akadályokat, amik visszatartják, hogy a céljai felé haladjon,
 • több energiája lesz és motiváltabb lesz, hogy a célok tényleg megvalósuljanak.

A heti díj nélküli beszélgetések száma korlátozott, ezért

hívjon most a +36 30 274 6550 mobil telefonon.

Vlemny - Szcs Tams vezeti coachrl
Multinacionlis vllalati kzpvezet

Felvillanyozódtam beszélgetésünkön és már várom a coaching következ alkalmat.
Ezzel a beszélgetéssel Ön nem vállal kötelezettséget a további munkára, de kap egy cél listát  terveirl, egy akcióterv célok megvalósításához, tudni fogja melyek azok az akadályok, amiket le kell gyzni a célok megvalósításához. Ha a coaching beszélgetés Önnek nem megfelel, nincs folytatási kötelezettsége.

* A Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) coaching definíciója: „Coaching is partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.”

** Egy a FORTUNE 1000, a világ legnagyobb vállalatai körében tartott vizsgálat szerint a coaching pénzügyileg átlagosan kb. 6x több eredményt hozott, mint amennyibe került.

 

 Szcs Tamás

manager coach, üzleti vezetk trénere
PBM Consulting
1117 Szerémi sor 12/B

info@managerCoach.hu


mobil telefon:
+36 30  274 6550

vissza a foldalraimpactforcoaches logo

Ugrs a kezdlapranbsp; Oldaltrkp